Гласово оповестяване


Системите за публично оповестяване и гласова евакуация излъчват гласови съобщения при пожар или събитие застрашаващо живота и здравето на присъстващите в сградата.

Тези системи получават сигнал за аларма от ПИС, с която имат връзка, след което най-често автоматично подават предупредителни тонални сигнали, последвани от предварително запаметени едно или няколко гласови съобщения. Подходящи са за обекти с обществено предназначение, като големи магазини, хотели, болници, бизнес центрове и др. Те позволяват фоново озвучаване, както локални, така и централизирани съобщения.
Отлично решение са за фоново озвучаване, пожаро – евакуационни и технологични, или рекламни съобщения в офиси, търговски и спортни комплекси, хотели, гари, летища.

Съгласно наредба Наредба Iз-1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар оповестителните системи за евакуация при пожар са задължителни за обществени обекти с над 100 човека обитатели. Системите за оповестяване, отговарящи на изискванията на Наредбата, трябва да са сертифицирани според изискванията на европейския стандарт EN 54.