Видеонаблюдение

Съвременните системи за видеонаблюдение имат за цел предотвратяване на нежелани действия от страна на външни лица или персонала, в критични точки от обекта, като осигуряват допълнителна сигурност и контрол.

Ние Ви предлагаме комплексни решения за локално и дистанционно видеонаблюдение, както за малки, така и за обширни и рискови помещения и открити площи, използвайки висококачествена и надеждна техника. Със стилния си дизайн, камерите придават по-модерен облик на всяка сграда. Обекти за наблюдение са обществени сгради, детски площадки, офиси, складови бази, производствени помещения, магазини, ресторанти, авто-паркинги, строителни площадки, гари, летища, казина, пътни артерии и други.

Системите са изградени от видеокамери, преносна среда (кабел или безжично), устройство за запис на данните – цифров видеорекордер (DVR) или сървър за видеонаблюдение. Визуализацията се осъществява на монитор. В зависимост от степента на сигурност, видеоинформацията може да бъде записана и наблюдавана на повече от едно устройсто. Режимът на запис може да бъде избран по удобен за потребителя начин – непрекъснато, при движение, по график или при събития. Отдалеченото наблюдение позволява следене на събитията във Вашия офис, дом, магазин, склад, обект на живо или на запис през интернет, или мобилен телефон, от всяка точка на света. Цифровите системи за видеонаблюдение могат да извършват анализ на информацията и да реагират на базата му.

Системите за видеонаблюдение са част от системите за сигурност. За повишаване на сигурността често е необходимо да се изградят и системи а охрана (СОТ), пожароизвестяване, контрол на достъпа и работното време. При проектирането и изграждането на системите за видеонаблюдение се спазват всички изисквания за сигурност.