Структурни кабелни системи


Структурните кабелни системи служат за пренос на данни, глас и видео на базата на една универсална среда. При този тип решения избора на крайни устройства е отворен и доста голям. Поради същата причина структурните кабелни системи (СКС) са изключително гъвкава структура, която дава възможност за бърза смяна на разположението или добавяне на работни места при евентуално разширение на Вашата компания. СКС могат да бъдат инсталирани в една сграда или да свързват няколко сгради от даден комплекс.

Основните предимства се изразяват в следното:

  • по-ниски разходи за изграждане на комуникационна инфраструктура
  • възможност за промени в конфигурацията
  • възвръщаемост на инвестициите
  • висока надеждност
  • дългогодишна гаранция
  • лесно администриране

Фирма КОМЕО използва компонентите на водещи световни фирми в областта на IT технологиите. Специалистите в екипа ни са сертифицирани и притежават необходимите квалификации и умения.