Охрана (СОТ)


Системите за охрана гарантират сигурност и защита в критични ситуации. Сигнално-хранителната техника осигурява защитa на хора и имущество във всеки един момент, като сигнализира за неоторизирано нарушаване на защитените зони. Системите се проектират и изграждат с цел постигане на максимална сигурност на Вашия дом, офис, търговски и промишлен обект.

Ние проектираме и изграждаме широк спектър сигнално – охранителни системи, позволяващи интегрирането им с друг вид системи (система за видеонаблюдение, контрол на достъп, пожароизвестяване, управление на осветлението и др.). Системите могат да работят при екстремни обстоятелства и са проектирани с възможност за интегриране, надграждане и разширяване.

Високите технологии, залегнали в новото поколение сигнално-охранителна техника, съчетани с правилното конфигуриране, позволяват постигането на интелигентност при охрана на хора и имущество.
Всички изградени от нас системи могат да бъдат поети под охрана от лицензираните фирми в България за физическа охрана.