Охрана на стоки


Използването на системи за охрана на стоки в магазините драстично намалява загубите от кражби. Системите са изключително гъвкави и позволяват осигуряването дори на двойна защита, а стилният дизайн ги приспособява към всеки магазин.
Стоките се маркират сьс специални етикети и системите, поставени на изхода на обекта, издават предупредителен сигнал, при пренасяне покрай тях на незакупени стоки.
Системите са изградени на базата на най-новите технологични решения в областта на сигурността и контрола.

Доказани предимства на системите за охрана на стоки срещу кражби са:

  • Чувствително намаляване на загубите от кражби на стоки от клиенти, персонал, доставчици – в много случаи до 60-70%
  • Възможност за реорганизиране в посока продажби от открити щандове, до които клиентът има свободен достъп, което стимулира обема на продажбите
  • Изключително висока степен на сигурност срещу подправяне
  • Компактни, водоустойчиви, не се влияят от електромагнитни полета и замьрсявания
  • Енергонезависими
  • Висока пропускателна способност в пиковите часове
  • Възможност за нанасяне на текстова и бар-код информация
  • Икономии от намаляване на персонала, ангажиран с опазване на стоките

При охрана на стоките се използват различни технологии:акустомагнитна (AM), радиочестотна (RF), електромагнитна (EM), защита на мостри, които имат своите предимства в различните типове търговски обекти.