За нас

Какво Правим

Ние сме КОМЕО ЕООД. Нашата компания предлага цялостни решения за Вашите нужди. Предлагаме широк набор от услуги и системи, като нашите основни услуги включват проектиране, изграждане и сервиз на:

 • Системи за видеонаблюдение, видеоохрана и видеоконтрол.
 • Пожароизвестителни системи.
 • Сигнално-охранителни системи.
 • Домофонни и видеодомофонни системи.
 • Системи за контрол на достъпа и отчитане на работното време.
 • Хотелски интегрирани системи.
 • Паркинг системи.
 • Бариери, заграждения, портални и плъзгащи врати.
 • Структурни кабелни системи.
 • Електроинсталации и електрооборудване.
 • Озвучителни и оповестителни системи.
 • Системи за охрана на стоки.
 • Ръчни и рамкови металдетектори.

Ние Осигуряваме

Нашата главна цел и отговорност е да осигуряваме цялостни услуги като:

 • Пълно обслужване, чрез предлагане на съвременни, технологични, цялостни решения.
 • Решения, които оптимизират разходите и носят максимална възвращаемост на инвестициите на нашите клиенти.
 • Възможност за контрол на работния процес като цяло и на отделните производствени операции, с цел отстраняване на дефекти, нередности и липси.
 • Видеонаблюдение от вашият офис, дом и всяка една точка на света.
 • Абонаментно обслужване, позволяващо много добра сервизна поддръжка, благодарение на постоянната информация за състоянието на системите.
 • Продуктова гама, включваща най-добрите иновационни достижения на водещите в системите за сигурност, световни производители. Продуктите отговарят на европейските норми и стандарти за надежност и качество и са придружени със съответните сертификати.
Комбинацията с повече от една системи позволява да предложим сигурни решения на ниво превенция в обектите с различно предназначение и условия.