Видеонаблюдение

Комплексни решения за локално и дистанционно видеонаблюдение, както за малки, така и за обширни рискови помещения и открити площи, използвайки висококачествена и надеждна техника. Със стилният си дизайн, камерите придават по-модерен облик на всяка сграда.

Пожароизвестяване

Ефективната и резултатна защита срещу пожари, както на работното място, така и в дома е основна наша задача. След обстоен анализ и оценка на пожарната опасност на конкретния обект, ние проектираме и изграждаме максимално ефективния вариант за пожароизвестителна инсталация.

Контрол на достъпа

Проектиране и изграждане на високотехнологични, съвременни решения за контрол на достъп. Системите позволяват отчетност за време и присъствие на работния състав, преглед на системата в реално време, автономна работа на системата, памет със защита.

Охрана (СОТ)

Проектиране и изграждане на широк спектър сигнално–охранителни системи, позволяващи интегрирането им с друг вид системи (система за видеонаблюдение, контрол на достъп, пожароизвестяване, управление на осветлението).